🎁Magenty Faturam kullanan herkese 1 yıl faturam paketi hediye! 🎁

Magenty Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi

Lütfen Platformumuza üye olmadan evvel işbu Üyelik Ve Kullanım Şartları Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.

Platformumuza üye olan ve sunduğumuz hizmetlerden yararlanan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

https://magenty.com/ adresindeki (“İnternet Sitesi”) web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş (bundan böyle kısaca “Tekviya” olarak anılacaktır.) aittir ve onun tarafından işletilir.

Tekviya; elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara ve/veya işletmelere tüm işlemlerini tek ekrandan gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan entegrasyon yazılımı konusunda hizmet veren, alanında tanınmış bir kuruluştur. Şirket, Kullanıcılarına entegrasyon yazılımı hizmetini sağlamakla birlikte, işbu Sözleşme kapsamında kişilerin dijital ortamda sunulan hizmetlere erişebilmesi adına bir internet sitesi kurmuştur. Bu dijital hizmetler yukarıda adresi yazılı internet sitesi üzerinden sunulmaktadır.

İşbu sözleşme; Platform’un Sözleşme’de belirtilen şartlarda kullanılmasına ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

Kullanıcılar Platformda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olup, Platformdaki hizmetlerden yararlanmakla ve bu hizmetleri kullanmaya devam etmekle; bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduklarını, bu sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettikleri/onayladıkları takdirde Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.TARAFLAR:

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Pınarbaşı Mh. Hürriyet Cd. Akdeniz Ünv. Teknokent (AR-GE 1) No:3B/104 Konyaaltı/ANTALYA adresinde mukim Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş diğer tarafında; Tekviya’nın sahibi olduğu https://magenty.com/ (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) internet sitesine Üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet Sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Tekviya ve Kullanıcı işbu Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi kapsamında münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR:

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

Şirket: Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş’dir.


İnternet Sitesi: https://magenty.com/ isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan sitedir.

Hizmetler: İşbu Sözleşmeye tabi olarak Platform’a Kullanıcı sıfatıyla üye olan gerçek ve/veya tüzel kişiye satın aldığı/alacağı Paket’e bağlı olarak sunulması vaat edilen hizmet kalemleridir.

Paket: https://magenty.com/ isimli internet sitesinde yer alanve Kullanıcıya sunulacak hizmet kalemlerinin aylık veya yıllık tutarlarını içeren üyelik türüdür.

Kaynak Dosya: Kullanıcı tarafından sağlanan ve Platformun desteklediği uzantılara sahip, Kullanıcının elektronik ticaret sitesine yüklemek istediği ürün veya hizmet bilgilerini içeren dosyadır.


Kullanıcı: İnternet Sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişidir.

Kullanıcı Paneli: Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlanan Platform üzerinde veya Platform aracılığıyla gönderme, saklama, yaratma, sergileme, gönderi olarak oluşturma, düzeltme, karşıya yükleme (upload) işlemlerinin yapılabildiği, Kullanıcıya özel sayfaların yer aldığı paneldir.

Platform: Tekviya’nın hizmetlerini sunmakta olduğu https://magenty.com/ alan adına sahip İnternet Sitesi üzerinden erişim sağlanan kullanıcı panelidir.


Üyelik: İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen Kullanıcı tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması ve kimlik bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Tekviya tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Üyelik Ve Kullanım Şartları Sözleşmesi: Şirket tarafından https://magenty.com/ adresi aracılığıyla satışı yapılan hizmetleri satın alacak kişilerle Şirket arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

3.1 İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin konusu, Kullanıcı olarak İnternet Sitesi’nde satışa sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve İnternet Sitesi içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Şirket tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Şirket tarafından açıklanan ve açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3 Tekviya, İnternet Sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri İnternet Sitesi’nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI:

Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve Platform’da bulundukları süre boyunca aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler, aksi takdirde İnternet Sitesi yönetimi bu kişilerin adresi kullanmalarını engelleyebilir ve kişiler hakkında yasal işlem başlatabilir:

İnternet Sitesinin ve Platform’un tasarımı, fonksiyonları, çalışma prensibi, görsel ve yazılı içeriği üzerindeki her tür hak Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş’ye aittir, bu kişilerden izinsiz olarak kısmen de olsa kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Kullanıcılar üye kaydı oluştururken belirledikleri kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliğinden sorumludurlar. Bu bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşmaları ve bunlara kullandırmaları nedeniyle oluşabilecek her tür zarardan doğrudan ilgili Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcılar ve diğer ziyaretçiler, ürün satın alma işlemi esnasında başkasına ait IP adresi, e-posta adresi, kullanıcı adı ve benzeri kişisel verileri kullanmamalıdırlar. Aksi durum “kimlik hırsızlığı” teşkil edebilir ve hakkınızda yasal işlem başlatılması gerekebilir. Bu hükme aykırı hareket eden kişiler her tür hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılır.

İnternet Sitesi’nin ve Platform’un güvenliğini tehdit edecek, Sitede yer alan fonksiyonların çalışmasını engelleyecek işlemlerde bulunması, yazılımların kullanılması, İnternet Sitesi ve Platform’un ara yüzünde yer alan bilgilerin Site yönetiminin kontrolü dışında elde edilmeye çalışılması yasaktır. Bu hükme aykırı hareket eden kişiler her tür hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılır.

5. PLATFORM VE HİZMETLER:

5.1 İşbu Sözleşme çerçevesinde Tekviya, Kullanıcıya, Platform üzerinde sağlanabilen hizmet kalemlerini sunar. Hizmetler, Kullanıcının Platforma erişim sağladığı https://magenty.com/ alan adlı internet sitesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresini girmesi ile, Platform üzerinden sunulur.

5.2 Kullanıcı, satın aldığı/alacağı Paket içerisinde yer alan Hizmetlerin sunulduğu Platformu kullanabilmek için, ilgili entegrasyonun internet servis bağlantı kurumlarını tamamlamak zorundadır.

5.3 Tekviya zaman zaman Platformu geliştirebilir, iyileştirebilir, tadil edebilir ve yeni hizmetleri Platforma dâhil edebilir, mevcut Hizmetlerin bazılarını Platformdan çıkartabilir. Bu durumda işbu Sözleşme, geliştirilmiş hizmetler için ve Kullanıcının talebi olması halinde Platforma sonradan eklenen hizmetler için de geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

5.4 Tekviya’nın, Platform üzerinden Hizmetlerin gerçekleştirilebilmesine ilişkin yetkileri, hizmetlerin muhatabı olan karşı firmanın yani elektronik ticaret sitesinin verdiği yetki ve izinlerle sınırlıdır. Platforma entegre edilen elektronik ticaret sitesinin kendi bünyesinde izin vermediği işlemler Platform üzerinde gerçekleştirilemez ve Tekviya’nın bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Kullanıcının gerçekleştirmek istediği aksiyonlara ilişkin taleplerini, ilgili elektronik ticaret sitesine yöneltmesi gerekmektedir.

6. ÜCRETLER VE ÖDEME KOŞULLARI:

6.1 Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecek ve Tekviya, Platform üzerinden sunduğu hizmetler karşılığında ücrete hak kazanacaktır.

6.2 Kullanıcının faturası, kullanıcı kaydı sırasında girilen bilgiler çerçevesinde Kullanıcıya gönderilecektir.

6.3 Kullanıcı, https://magenty.com/ linkinde yer alan hizmet paketlerinden birini seçerek, Tekviya’dan talep ettiği hizmetleri ve karşılığında ifa edeceği ücreti belirlemiş olur. Tekviya, hizmet bedellerini dilediği zaman https://magenty.com/ linkinde yayınlamak koşuluyla değiştirebilir. Üyeliği aktif durumunda olan Kullanıcılar, seçtikleri paketlerin süresi dolana kadar işbu değişikliklerden etkilenmez. Kullanıcının yeni paket alması ya da mevcut paketlerini yenilemesi durumunda güncel hizmet bedelleri geçerli olur.

6.4 Kullanıcı, Paketinin içeriğini azaltmak/düşürmek istiyorsa ödemenin geçerli olduğu süre sonunda, paketini güncel fiyatlar ile değiştirebilir. Süre bitmeden paket içeriği azaltma/düşürme yapılamayacaktır. Kullanıcı Paketinin içeriğini arttırmak/yükseltmek isterse, süresi bitmeden çıkacak fark ücretini ödeyerek gerçekleştirebilir. Fark ücreti, Paketin kullanım süresi baz alınarak hesaplanacaktır.

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

7.1 Kullanıcı’nın kullanım hakları; Sözleşme’nin kabulünü müteakip, Tekviya’nın faaliyet gösterdiği internet sitesi adresinde Kullanıcı’nın oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre üzerinden entegre edilecektir. İşbu kullanım hakkı sayesinde Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilecektir.

7.2 Sözleşme’nin kabulü halinde Kullanıcı’ya kendi oluşturacağı bir kullanıcı adı yahut email adresi ve şifre üzerinden bir üyelik verilir. İnternet Sitesi üzerinde Tekviya tarafından sağlanan üyelik kişiye özel olup, sözleşme ile sunulan bu hizmetlerin kullanım hakları yalnızca Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı adı/email adresi ve şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından Kullanıcı sorumlu olup, Tekviya bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.3 Tekviya, fiyatlar ve sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

7.4 Tekviya, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

7.5 Kullanıcı, İnternet Sitesinin ve Platform’un kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

7.6 Kullanıcı, Platform’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından ihlali halinde, Tekviya’nın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

7.7 Tekviya tarafından İnternet Sitesi ve Platform’un iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde internet sitesine erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, internet sitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve internet sitesine doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder. Konu hakkında detaylı bilgilendirmeler için “İnternet Sitesi Aydınlatma Metni”mize göz atabilirsiniz.

7.8 Kullanıcı, ilanlarının elektronik ticaret sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli Kaynak Dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak Dosyaların içeriğinden ve Kullanıcının Kaynak Dosyaları kullanarak kullanıcı panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.

7.9 Kullanıcı, Platformu kullanarak elektronik ticaret sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olduğunu; Tekviya’nın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle Tekviya’nın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Tekviya tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Tekviya ‘ya karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10 Tekviya, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platformda beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlâka aykırı olması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Tekviya ‘dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Tekviya’nın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tazminatsız olarak tek taraflı feshetme hakkı ve bundan kaynaklı tazminat hakkı saklıdır.

7.11 Kullanıcı, Platform aracılığıyla elektronik ticaret sitelerinde taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı elektronik ticaret sitesindeki yasaklı içeriği sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı Tekviya’ya yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Tekviya’nın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Tekviya tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Tekviya’ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Tekviya’nın Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle fesih hakkı ve bundan kaynaklı tazminat hakları saklıdır.

7.12 Kullanıcı, Platform üzerinden yönlendirilen diğer web sitelerindeki, elektronik ticaret sitelerindeki veya uygulamalarındaki hiçbir işlem, veri, bilgi, içerik ve görsel üzerinde ayrıca söz konusu diğer web siteleri, elektronik ticaret siteleri veya uygulamalar aracılığıyla satışa sunulan ürün ve hizmetler hakkında Tekviya’nın herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmadığını, bu bilgi, işlem ve mal ve hizmet satışlarının gerçekliği, orijinalliği, güvenliği ve doğruluğu konusunda Tekviya’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu olmadığını, söz konusu işlemleri gerçekleştirdiği bilgisayarında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini aldığını, söz konusu işlem ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Tekviya’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.13 Kullanıcı, Platforma erişim bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak ve bunları üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Kullanıcının, hesap kayıt, giriş, kullanıcı adı, şifre veya benzer hesap bilgilerinin kaybolduğu, başka ellere geçtiği, çalındığı ya da başka bir şekilde ifşa edildiği şüphesini duymaları veya hesaplarının gerçekte veya şüphe dâhilinde izinsiz olarak kullanıldığı durumlarda, bundan derhal Tekviya’yı bilgilendirecektir. Kullanıcının bunu Tekviya’ya bildirmemesi gibi ihmali herhangi bir davranışında; izinsiz erişimden veya kullanım ile hesap üzerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ve bunlardan Tekviya’yı ari tutacaktır.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

8.1 İnternet Sitesi’nin ve Platform’un bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş’ye aittir. Yazılım yapısı, düzeni, tasarımı, görselleri, içinde yer alan her türlü içerik ve bilgi ile yazılımın kaynak kodları Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş’ye ait fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturur. Tüm bu varlıklar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korunmaktadır. İşbu Sözleşme, yazılımın ve/veya içeriğin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Kullanıcıya vermemekte ve buna ilişkin tüm haklar Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş tarafından saklı tutulmaktadır. Bu doğrultuda, Tekviya Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na (SMK) göre ortaya çıkabilecek marka, patent, faydalı model, ticari sır, süreç, üretim yöntemi, fikir, buluş, taslak, tasarım, model araştırma sonucu, test sonucu, üretim bilgisi, performans bilgisi, plan, metot, spesifikasyon gibi SMK kapsamındaki tüm sınai ürünler (kısaca “Sınai Ürünler”) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ortaya çıkabilecek telif hukukunun kapsamına giren tüm fikri ürünler (kısaca “Fikri Ürünler”) ile bunların mali haklarının ve diğer yan haklarının tamamı üzerinde münhasır ve süresiz olarak tek hak sahibidir. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre cezai yaptırıma sahiptir.

8.2 İşbu İnternet Sitesi ve Platform‘da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Tekviya’ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu internet sitesinin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

9. GİZLİ BİLGİ:

9.1 Tekviya, İnternet Sitesi veya Platform üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri ve ayrıca Kullanıcılarının müşterilerine ait ilettiği bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

9.2 Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin ve Platform’un sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Tekviya bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

9.3 Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

9.4 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

10.1 Tekviya, Kullanıcının sunulan hizmetler’den yararlanabilmek için İnternet Sitesi ve Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem verecektir.

10.2 Kullanıcılar Platformu kullanmakla, paylaştıkları kişisel verilerin Tekviya tarafından toplanmasına, depolanmasına ve kullanılmasına rıza göstermişlerdir. Kullanıcılar, üyeliklerini iptal etmek için Tekviya ile irtibata geçebilir. Üyelik iptaliyle birlikte tüm kişisel veriler Kanun’da belirtilen sürelerin sonunda silinecektir.

10.3 Tekviya üyelerine daha iyi hizmet sunmak, uygulama ve hizmetlerini geliştirmek, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak gibi sebeplerle kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanabilir.

10.4 Kullanıcılar, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Tekviya’nın, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri hukuka uygun talep halinde adli makamlara açıklamaya zorunlu olacağını ve bu sebeple Tekviya’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. GARANTİ VERMEME:

11.1 İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Tekviya tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

11.2 Tekviya; genel elektrik şebekesi, network şebekesi ve internet erişimi ile ilgili arıza ve problemlerden ve bu duruma bağlı olarak internet sitesine ulaşılamamasından sorumlu değildir. Tekviya, internet sitesi üzerinden verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir.

12. KAYIT VE GÜVENLİK

12.1 Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

12.2 Kullanıcı, Platform ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Tekviya sorumlu tutulamaz.

13. MÜCBİR SEBEP:

13.1 Tarafların bu Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası, ilgili Tarafın kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir sebepten dolayı ve ilgili Tarafın herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa (“Mücbir Sebep Hali”), ilgili Taraf Mücbir Sebep Hali devam ettiği müddetçe söz konusu Mücbir Sebep Hali’ne tabi olan yükümlülüklerini yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır.

13.2 İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılabilecek haller; grev, lokavt, kısmi veya genel seferberlik veya savaş ilanı, terörist hareketler, sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar deprem, sel, yıldırım gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalık (Covid 19 hariç), yangın, işyerinde meydana gelecek önemli bir hasar, ilgili tarafının yüklenemeyecek nedenlerle sınırlıdır.

13.3 Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek Taraf, durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirimden itibaren Sözleşme askıya alınacak ve sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ifasına ilişkin süreler duracaktır. Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşme’ye konu yükümlülükler aynen yerine getirilmeye devam edilecektir. Mücbir sebep olarak sayılan hallerden en az birisinin gerçekleşmiş ve etkisinin ardı ardına gelen altmış (60) günlük bir süre boyunca devam etmiş olması halinde, Taraflar, yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetmek hak ve yetkisini haiz olacaktır. Ancak, Tarafların bu nedenle Sözleşme’nin feshini ihbar edebilmesi için, feshi ihbar tarihi itibariyle, Sözleşme’den kaynaklanan ve feshi ihbar tarihine kadar olan edimlerini ifa etmiş ve borçlarının tamamını ödemiş olması şarttır.

14. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH:

14.1 Kullanıcının Platforma kayıt işleminin tamamlanması ile birlikte seçeceği Hizmetlere ilişkin paket süresi boyunca aktif olacak Kullanıcı Paneli kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda Kullanıcı, üyeliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut üyelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu Sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 30 gün boyunca Platforma giriş yapmaması durumunda Tekviya, Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.

14.2 Sözleşme’nin feshi durumunda, feshin geçerli olacağı ana kadar Platform kullanımına dair olan hizmetler devam eder ve Tekviya’nın Hizmetlerden doğan alacağı saklıdır.

14.3 Kullanıcının Platformu kullanırken gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespiti veya bundan şüphe edilmesi halinde veya herhangi bir suça konu olduğunun tespit/şüphe edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, Tekviya, haklı bir sebebe dayanarak, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Sözleşmeyi süresiz olarak askıya alabilir veya feshedebilir.

14.4 Taraflardan biri işbu Sözleşmede yer alan esaslı yükümlülüklerden herhangi birisini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer Taraf’ın aykırılığın giderilmesine ilişkin yazılı ihtarına rağmen 15 gün içesinde gerekli düzeltmeleri yapmaması halinde, diğer Taraf işbu Sözleşme’yi haklı nedenle tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Sözleşmenin işbu madde içerisinde belirtildiği şekilde feshedilmesi halinde ihlale sebebiyet veren Taraf, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve Sözleşmenin feshi sebebiyle diğer Tarafın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

15. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK:

İşbu Sözleşmenin, yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar verilen bir hükmü veya şartı, işbu Sözleşmenin diğer hüküm ve şartlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar söz konusu yasadışı, geçersiz veya icra edilemez hüküm veya şartı, niyetlerini mümkün olan en yakın şekilde yansıtan bir hüküm ile değiştirmeyi kabul ederler.

16. DEVİR VE TEMLİK:

Taraflar işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın açık ve yazılı izni olmaksızın gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere/kurumlara devredemez. Aksi durumda yapılan devir veya temlik taraflar açısından geçerli kabul edilmeyecektir.

17. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Tekviya, dilediği zaman Platform’da sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

18. FERAGAT SAYILMAMA:

Taraflar’dan herhangi birinin bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birini herhangi bir zamanda veya belirli bir süre için uygulamaya koymamış ya da Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmamış olması veya kullanmakta gecikmesi gelecekte de söz konusu Taraf’ın bu hükmün uygulanmasından veya haklarını kullanmaktan feragat etmiş olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

19. TEBLİGAT:

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Tekviya’nın  bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

20. DELİL SÖZLEŞMESİ:

Taraflar arasında işbu Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar, Tekviya’nın resmi defter, ticari kayıtları ve belgeleri ile Tekviya’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini  kabul eder.

21. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

22.YÜRÜRLÜK:

İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin ve İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin ayrı ayrı tıklanmak suretiyle dijital ortamda onaylanmasıyla birlikte Kullanıcı, Sözleşmenin bütün maddeleri hakkında bilgilendirildiğini, tüm hüküm ve koşulların yürürlüğe girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Hafta içi 09:00-18:30

Biz Sizi Arayalım

Aşağıda ki formu doldurun ürün uzmanımız sizi arasın ve Magenty hakkında bilgi versin.

Hafta içi 09:00 - 18:30